Book
Dutch

Zonder afscheid : als je kind sterft in het verkeer

Wim Geysen (author)

Zonder afscheid : als je kind sterft in het verkeer

Title
Zonder afscheid : als je kind sterft in het verkeer
Author
Wim Geysen
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Standaard, 2004
253 p.
ISBN
90-02-21421-9

Reviews

Dit boek is geschreven door de auteur van het theaterstuk Flits -- als bijlage aan dit boek toegevoegd. Flits is een theaterstuk rond het thema van de verkeersveiligheid en door Wim Geysen geschreven in opdracht van de vzw Ouders van verongelukte kinderen. Na afloop van het stuk houdt de auteur steeds een bespreking om de toeschouwers de kans te geven hun emoties te plaatsen. Vanuit een ongenoegen over die nabesprekingen, die al te vaak een te vluchtig karakter hadden, groeide de idee de getuigenissen van nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeluk op papier te zetten. Ze zouden als ondersteuning kunnen dienen bij de nabesprekingen en ze beklijvender kunnen maken.

Het boek opent met een opsomming van de namen van de jeugdige verkeersslachtoffers van wie de ouders in de vzw Ouders van verongelukte kinderen verenigd zijn. De proloog schetst het ontstaan van de vzw, doorheen het verhaal van de ouders van de verongelukte Wouter en dan komt de kern van het bo…Read more
Zeven verhalen over kinderen, jongeren die in het verkeer om het leven kwamen. De auteur is theatermaker en schrijver. Hij heeft de productie FLITS gemaakt op verzoek van de Vlaamse Ouders van Verongelukte Kinderen over dit thema. Hij maakte de interviews die aan de basis liggen van dit boek. De integrale tekst van FLITS staat achterin deze uitgave. Het boek brengt de herinneringen en ervaringen van de familieleden heel helder in beeld. Het toont in alle eenvoud ook de verslagenheid, teleurstellingen, ervaringen met officiële instanties en ook met elkaar. Een verkeersongeluk is soms aanleiding tot een scheiding. De auteur laat ook zien hoe belangrijk open en eerlijk medeleven is en waaruit dat kan bestaan. Ook hoe men weer draden van het leven oppakt, maar dat de overledene nooit vergeten wordt. Hoewel het een boek is met Vlaamse ervaringen, staan toch de landspecifieke zaken niet op de voorgrond. Het kan veel herkenning van gevoelens oproepen bij wie een dergelijk levensfeit overkwam…Read more