Het rouwproces van een jonge vader na de dood van zijn pasgeboren dochtertje.
Extra subject
AUT, Waargebeurd
Title
Schaduwkind
Author
P.F. Thomése
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Contact, 2010
108 p.
ISBN
9789025435608 (hardback)

Other formats:

Reviews

Indringend relaas van de bekende auteur Thomése [1958], die eerder verhalen en romans schreef en in 1991 de AKO Literatuurprijs kreeg voor 'Zuidland'. Anders dan zijn eerdere uitgaven is dit verhaal autobiografisch. Het is onderverdeeld in een vijftigtal korte fragmenten en gaat over de dood van zijn pasgeboren dochtertje Isa. Thomése wisselt passages van ontreddering, diepgaande rouw en sprakeloosheid af met stukjes over het geluk van het prille vaderschap. Het boekje is opvallend onemotioneel en met een zekere afstand geschreven vanuit een mannelijk (vaderlijk) perspectief. De auteur probeert het onzegbare te zeggen in een mooie literaire en symbolische taal, met als doel zijn schaduwkind (een soort engeltje) vast te leggen in die taal. Voor een breed publiek. Kleine, maar goed leesbare druk.