Book
Dutch

Wat voel ik?

Oscar Brenifier (author), Serge Bloch (illustrator), Kolet Janssen (adapter)
Aan de hand van vragen over o.a. jaloezie, verliefdheid, vriendschap en ruzie word je aangezet om over gevoelens na te denken. Met gekleurde tekeningen. Onder begeleiding vanaf ca. 7 tot 12 jaar.
Subject
Filosofie, Gevoelens
Title
Wat voel ik? / Oscar Brenifier ; bew. Kolet Janssen ; met ill. van Serge Bloch
Author
Oscar Brenifier
Illustrator
Serge Bloch
Adapter
Kolet Janssen
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Les sentiments, c'est quoi ?
Edition
Herwerkte versie
Publisher
Antwerpen: Davidsfonds /Infodok, 2020 | Other editions
95 p. : ill.
ISBN
9789002270628 (paperback)

Reviews

Heeft u wel eens een glimp opgevangen van het tv-programma 'The nanny'? Niet de hilarische Amerikaanse sitcom, maar het programma waar een opvoedster als een soort deus ex machina een gezin van zichzelf komt redden? Het is een soort horrorshow voor wie onbevangen en vol goede moed een gezin wil stichten. Je wordt geconfronteerd met krijsende, wild rondschoppende kinderen en wanhopige volwassenen die de controle over hun huishouden compleet kwijt zijn. Iedereen is over zijn toeren en afgaande op de lichaamstaal van de betrokkenen wordt niemand hier gelukkig van. Een gezin is een microsamenleving en een samenleving zonder spelregels wordt een chaos.

We hebben het al lang afgeleerd om kinderen zonder meer onze wil en wensen op te leggen. Maar met de keuze voor een open communicatie hebben we wel voor een zeer veeleisende opvoedingsmethode gekozen. Wie regels en emoties bespreekbaar wil maken, moet precies weten wat die regels en emoties inhouden en welke de consequenties op korte …Read more
Hoe weet je dat je ouders van je houden? Is het leuk om verliefd te zijn? Wat is het beste: alleen zijn of met vrienden? Deze rijk geïllustreerde uitgave telt zes van dergelijke ‘grote vragen’ die elk uitgewerkt zijn met stellingen en vragen die kinderen aanzetten om vanuit diverse perspectieven over de kwestie na te denken. Dat is een nieuwe opzet vergeleken bij eerdere delen in de reeks 'Filosofie voor kinderen', die waren opgebouwd rondom tegenstellingen. Het boek leent zich goed om thuis of op school samen met anderen (volwassenen) te bespreken. Jammer is wel dat de samenvatting na elke vraag het zelf denken en de eigen meningsvorming een beetje te niet doet: deze is nogal stellig en normatief. De vele stripachtige kleurenillustraties met soms grote (kinder)foto’s maken het boek toegankelijk. Deel uit de nu vierdelige serie ‘Filosofie voor kinderen’, in 2011 verschenen "Goed en kwaad' en 'Liefde en vriendschap'* en onlangs 'Wat is goed en wat is kwaad?'**. Om samen met kinderen va…Read more

Wat voel ik?

Dit boekje werkt volgens hetzelfde concept als ‘Wat is goed, wat is kwaad?’ De auteur blijft Oscar Brenifier maar er is een andere illustrator, Serge Bloch. Hij maakt ook gebruik van collages naast cartoonfiguurtjes. De lay-out en de illustraties blijven even aantrekkelijk. Dit deel gaat over gevoelens. Achtereenvolgens komen aan bod: 1. \'Bewijzen van liefde\' met daarin volgende opvallende vragen: \Hoe weet je dat je ouders van je houden? Wat is het beste, straffen of uitleggen?\ De begeleidende cartoon is grappig de tekstballon zegt: \Eerst straf ik je, daarna leg ik uit waarom.\ Verder \Is liefde soms nee kunnen zeggen?\ 2. \'Jaloezie\'. De conclusie klinkt hier nogal belerend. 3. \'Ruzie\'. De leidvraag is: \Waarom maak je ruzie met de mensen van wie je houdt?\ Eén van de antwoorden: \Omdat ik stout ben.\ Hier miste ik de vraag: Wat is stout zijn? Over de vraag \'Kun je problemen altijd oplossen?\' valt heel wat te zeggen. Ook de conclusie is een doordenker. Ze luidt: \De hevigst…Read more

Suggestions