Book
Dutch

Ooggetuigen van de Russische geschiedenis in meer dan honderd reportages

Michel Krielaars (compiler)
+1
Ooggetuigen van de Russische geschiedenis in meer dan honderd reportages
×
Ooggetuigen van de Russische geschiedenis in meer dan honderd reportages Ooggetuigen van de Russische geschiedenis in meer dan honderd reportages

Ooggetuigen van de Russische geschiedenis in meer dan honderd reportages

OOGGETUIGEN
VAN DE RUSSISCHE GESCHIEDENIS
PETER DE GROTE die het eelt op zijn handen aan een leerling-stuurman toont, Catharina II in kapiteinsuniform te paard om haar man van de troon te stoten, Lenin met een reep chocola op een Zwitserse berg: het zijn maar enkele treffende beelden uit de Russische geschiedenis.
Maar niet alleen leiders komen aan bod in Ooggetuigen van de Russisch
Extra subject
Rusland, geschiedenis
Title
Ooggetuigen van de Russische geschiedenis in meer dan honderd reportages / ingel. en samengest. door Michel Krielaars ... [et al.]
Compiler
Michel Krielaars
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Bakker, 2007
364 p.
ISBN
90-351-3062-6 9789035130623

Reviews

Meer dan honderd sleutelmomenten uit de Russische geschiedenis van pakweg 1500 tot nu, beschreven door ooggetuigen in soms wat langere, meestal korte fragmenten uit reisverslagen, kronieken, dagboeken, memoires... De verslagen zijn meestal tragisch, wrang, soms buitenissig of hilarisch en ontroerend, maar allemaal zijn ze goed gekozen en welsprekend. Ze werden niet alle door Russen geschreven, maar vaak ook door (verbijsterde) buitenlanders, die het exotische flink in de verf zetten. In het oog springend is de wreedheid van de machthebbers en hun angst voor hun onderdanen. Men leze maar het verslag over de meer dan een uur durende bespreking van het Politburo over hoe men Solzjenitsyn het zwijgen kan opleggen of hoe een huisvrouw de huiszoekingen van de geheime politie beschrijft in de winter van 1917-1918, of de vergoddelijking van Stalin in de Moskouse universiteit. Men kan ook lezen hoe de terreur al vlak na de revolutie begon en hoe snel zich de nomenklatoera, de geprivilegieerde …Read more
Verslagen door ooggetuigen van belangrijke gebeurtenissen in de Russische geschiedenis van het jaar 1000 tot heden. Het boek is samengesteld door de historicus Michel Krielaars en de slavist Hans Driessen. De verslagen zijn van uiteenlopende personen als monniken, soldaten, reizigers, tsaren, partijleiders, beroemde schrijvers en 'gewone mensen'. Ze geven kleur aan wat algemeen bekend is uit de geschiedenisboekjes. Het boek is dan ook interessant voor iedereen die door de Russische historie wordt geboeid en warm loopt voor 'de mens' achter de feiten. Voorin het boek een inhoudsopgave, een register ontbreekt. Achterin een overzicht van de gebruikte bronnen.