Book
Dutch

Brief aan vader

Franz Kafka (author)
Lange brief van de Tsjechische schrijver (1883-1924) aan zijn vader, over zijn angst voor hem en voor het leven in het algemeen.
Title
Brief aan vader
Author
Franz Kafka
Language
Dutch
Original language
German
Original title
Brief an den Vater
Publisher
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1999 | Other editions
95 p.
ISBN
90-253-2739-7

Reviews

Toen de grote schrijver Kafka (1883-1924) zesendertig jaar was, schreef hij een brief aan zijn vader, waarin hij hem wilde uitleggen waarom hij zijn hele leven bang voor hem was geweest en waarom hij met schuldcomplexen rondliep. De brief is echter ook een onderzoek naar zijn eigen onvermogen om een normaal leven te leiden. Kafka vroeg zijn moeder de brief over te brengen; zij heeft dit echter niet gedaan en de brief heeft de vader dus nooit bereikt. Kenners als Herman Verhaar menen dat hier sprake is van een oedipaal conflict. Hoe dan ook: het is een indringend en ontroerend document, in een voortreffelijke nieuwe vertaling van Gerda Meyerink en Willem van Toorn, die het hele werk van Kafka opnieuw vertalen. Helaas ontbreekt een voor- of nawoord. Een eerdere vertaling, van Nini Brunt, verscheen als 'Brief aan zijn vader'*. Niet opgenomen in het 'Verzameld Werk' of in de 'Brieven aan zijn ouders'**. Pocket; normale druk.

About Franz Kafka

Franz Kafka (3 July 1883 – 3 June 1924) was a German-speaking Bohemian novelist and short-story writer, widely regarded as one of the major figures of 20th-century literature. His work fuses elements of realism and the fantastic. It typically features isolated protagonists facing bizarre or surrealistic predicaments and incomprehensible socio-bureaucratic powers. It has been interpreted as exploring themes of alienation, existential anxiety, guilt, and absurdity. His best known works include "Die Verwandlung" ("The Metamorphosis"), Der Process (The Trial), and Das Schloss (The Castle). The term Kafkaesque has entered English to describe situations like those found in his writing.

Kafka was born into a middle-class German-speaking Jewish family in Prague, the capital of the K…Read more on Wikipedia