Book
Dutch

Speelgoed

Bavo Dhooge (author)
+1
Speelgoed
×
Speelgoed Speelgoed
Target audience:
12-14 years and up
De 16-jarige Christina (ik-figuur) is verliefd op haar leraar godsdienst, meneer Hoste, die door haar medeleerlingen erg gepest wordt. Tijdens een schoolkamp slaan bij meneer Hoste de stoppen door. Vanaf ca. 14 jaar.
Title
Speelgoed
Author
Bavo Dhooge
Language
Dutch
Publisher
Sint-Niklaas: Abimo, 2008
224 p.
ISBN
9789059323889

Reviews

Christina (16) valt voor haar leraar godsdienst, Bruno Hoste (24) en vice versa. De naïeve, brave, altijd positief denkende man wordt redeloos gepest door de klas, met Christina's vriendje Cédric op kop. De tussenkomst van Christina's vader, de stoere sportleraar van de school, haalt weinig uit. Wanneer Bruno ook in zijn privéleven harde klappen krijgt, trekt hij zich op aan zijn verering voor Christina. De pesterijen lopen uit de hand op het jaarlijkse schoolkamp. Bij Bruno slaan de stoppen door en hij ontpopt zich als een meedogenloze wraakengel met als enig doel: zijn pestkoppen als waardeloos speelgoed te vernietigen.

De samenvatting achteraan deed mij hopen op een vernieuwde aanpak van een klassiek meisjesthema: een meisje wordt verliefd op haar gepeste leraar. Dat het een godsdienstleraar was, had een moreel dilemma kunnen opleveren. Die aanzet is er, leraar Bruno toetst zijn gedrag plichtsgetrouw aan de Bijbel. Met die interessante invalshoek wordt echter niets gedaan…Read more
De 16-jarige Christina (ik-figuur) is verliefd op haar leraar godsdienst, meneer Hoste. Hij is acht jaar ouder dan zijn leerlingen en kan geen orde houden in de klas. Hij wordt vooral gepest door Cedric, het vriendje van Christina. Tijdens het jaarlijkse schoolkamp lopen de pesterijen uit de hand. Bij Hoste slaan de stoppen door. Hij verandert in een jaloerse wraakengel die zijn leerlingen als speelgoed beschouwt. Het verhaal wordt afwisselend verteld vanuit het standpunt van Hoste en Christina. Hierdoor krijg je als lezer een goed inzicht in hun gedachten en gevoelens. De Vlaamse auteur (1973) is erin geslaagd ook de vreemde gedachtekronkels van de docent te beschrijven. Een wreed, angstaanjagend boek dat laat zien tot welke gruwelen mensen in staat zijn als ze buiten zichzelf raken. Niet altijd even geloofwaardig, maar spannend tot de laatste pagina. Het motief 'speelgoed' is wel heel expliciet in het verhaal verwerkt. Jammer van de typefouten hier en daar. Vanaf ca. 14 jaar.

Speelgoed

Christina is zestien jaar en heeft een vriendje Cedric. Maar ze is ook verliefd op haar leraar Bruno en ze daagt hem uit. De directeur vraagt Bruno om met de klas op schoolkamp te gaan. Het wordt geen makkelijke opdracht met deze groep leerlingen. Op kamp wordt Bruno, tijdens een spelletje paintball, in een hinderlaag gelokt. In een jagersput wordt hij aan zijn lot overgelaten. Hij kan om hulp bellen. Zodra hij bevrijd is, besluit hij wraak te nemen. Het weekend draait uit op een echte thriller! Bruno's wraak loopt serieus uit de hand: het eindigt met de dood van Cedric en een moordpoging op een collega. Het boek bestaat uit verschillende hoofdstukken, die afwisselend de belevenissen vanuit de twee hoofdpersonages beschrijven. Volgens het colofon zou het boek geschikt zijn voor lezers vanaf veertien jaar. De inhoud is echter zo cru (Cedric wordt aan zijn voeten aan een boom opgehangen en fysiek en mentaal gemarteld), dat dit boek zeker niet voor zo'n jonge lezers geschikt is. Dit is p…Read more