Boek
Meertalig

Lyrische lente : liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa

W.P. Gerritsen (samensteller), Willem Wilmink (vertaler)

Lyrische lente : liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa

Bloemlezing van Middeleeuwse gedichten uit heel Europa met vertaling en eventuele zangmelodie.
Titel
Lyrische lente : liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa / gekozen en toegelicht door W.P. Gerritsen ; vert. door Willem Wilmink
Samensteller
W.P. Gerritsen 1935-
Vertaler
Willem Wilmink
Taal
Meertalig
Uitgever
Amsterdam: Bakker, 2000
354 p. : ill.
Aantekening
Naast de Nederlandse ook oorspr. teksten
ISBN
90-351-2205-4

Besprekingen

Wim Gerritsen, hoogleraar in de middeleeuwse literatuur aan de Universiteit Utrecht, koos voor deze bloemlezing 45 (bekende en minder bekende) gedichten en liederen uit de Europese literatuur tussen 1050 en 1400. Het talenspectrum dat daarbij bestreken wordt, is heel breed: naast Latijnse teksten maak je kennis met middeleeuwse poëzie in het Occitaans, Frans, Galicisch-Portugees, Italiaans, Duits, Nederlands, Engels, Welsh en Iers. Elk gedicht of lied wordt gegeven in het origineel en krijgt daarnaast -- behalve een korte, inleidende situering -- een parallelvertaling mee van de hand van Willem Wilmink. Wilmink heeft getracht de originele vorm (metrum, rijmschema...) van de geselecteerde teksten zo dicht mogelijk te benaderen, met als gevolg dat de inhoud soms erg vrij diende te worden geparafraseerd.

In een algemene inleiding gaat Gerritsen dieper in op de functies van middeleeuwse poëzie (herinneren, stichten, vermaken), op de verschillende types liederen die in het boek voo…Lees verder
Professor Gerritsen verzamelde de gedichten en leidde ze in: middeleeuwse poëzie uit heel West-Europa, uit tal van talen. Ze staan hier afgedrukt met ernaast de vertaling door Willem Wilmink. De keuze is voortreffelijk en geeft een boeiend beeld van de veelsoortige poëzie uit de elfde tot vijftiende eeuw. De vertalingen zijn vlot leesbaar, in nuchtere, soms wat al te moderne taal. Ze geven in elk geval de inhoud van de gedichten duidelijk weer, en dat is heel wat; wel neemt de herdichter soms veel vrijheden, meestal gedwongen door ritme en rijm, maar ook wel eens tamelijk willekeurig. Alles bijeen een buitengewoon interessant boek dat vele oude, waardevolle dingen weer nabijbrengt. Cees Vellekoop leverde er ook nog de melodieën bij, voor zover bekend. Het boek is heel mooi verzorgd en voorzien van een aantal toepasselijke maar niet bijster duidelijke illustraties.

Over W.P. Gerritsen

Willem Pieter (Wim) Gerritsen (Utrecht, 12 augustus 1935 – aldaar, 24 oktober 2019) was een Nederlandse neerlandicus, een literatuurhistoricus, gespecialiseerd in de middeleeuwse letterkunde. Hij was van 1968 tot 2000 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Loopbaan

Wim Gerritsen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en middeleeuwse letterkunde aan de Sorbonne, Parijs. In 1963 promoveerde hij in Utrecht bij hoogleraar Maartje Draak op een onderzoek naar de Middelnederlandse tekst Die wrake van Ragisel.

Ondertussen was hij in 1961 benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling Nederlands, Faculteit Letteren, aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daar werd hij in 1966 lector in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, en in 1968 hoogleraar bij dezelfde afdeling.

Gerritsen publiceerde talrijke monografieën, tekstedities en artikelen op het terrein van de middelee…Lees verder op Wikipedia