Boek
Nederlands

Metamorfosen van het zieleleven : zeven voordrachten gehouden te Berlijn in 1909

Rudolf Steiner (auteur)

Metamorfosen van het zieleleven : zeven voordrachten gehouden te Berlijn in 1909

Voordrachten door de grondlegger van de antroposofie (1861-1925).
Onderwerp
Antroposofie
Titel
Metamorfosen van het zieleleven : zeven voordrachten gehouden te Berlijn in 1909 / Rudolf Steiner
Auteur
Rudolf Steiner 1861-1925
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Metamorphosen des Seelenlebens
Uitgever
Zeist: Vrij Geestesleven, 1979
215 p. : ill.
ISBN
90-6038-095-9

Besprekingen

De naam Steiner roept bij iedereen wel herkenning op. Vandaag associëren we zijn naam onmiddellijk met de alternatieve Steinerscholen, maar meestal stopt daar onze parate kennis over deze auteur. Toch heeft Rudolf Steiner zijn plaats in de ideeëngeschiedenis verdiend en Metamorfosen van de ziel illustreert perfect waarom.
Metamorfosen van de ziel is een verzameling lezingen die Steiner voor een groot publiek hield. Hoewel iedere lezing op zichzelf staat, zijn ze toch duidelijk bouwstenen van hetzelfde intellectuele construct. Iedere lezing bespreekt een bepaald onderdeel of een bepaalde invalshoek van Steiners antropologie. Aan de hand van kenmerkende emoties (de toorn) of verlangens (naar waarheid of eerbied) brengt Steiner het innerlijke leven van de menselijke ziel in kaart. Zijn omschrijving van de innerlijke roerselen van de ziel tracht niet enkel te beschrijven, maar beoogt door middel van een goed begrip ervan het potentieel van de mens ook ten volle te benut…Lees verder
In zeven voordrachten gehouden in 1909-1910 beschrijft Steiner de ontwikkeling van de ziel. De thema's die hij behandelt, zijn: boosheid, waarheid, eerbied, karakter, egoïsme, geweten en kunst (dichtkunst). Door je als mens op deze gebieden te scholen, kan de ziel zich op diverse lagen ontwikkelen (gewaarwordingsziel, verstandsziel en uiteindelijk bewustzijnsziel) en handelt de mens niet meer alleen vanuit drift of hartstocht. Bijvoorbeeld: zonder boosheid is er geen liefde, maar zonder liefde ook geen boosheid; als wij het leven met open ogen bezien (zonder egoïsme), kunnen wij de waarheid vinden. De thema's worden toegelicht aan de hand van de geschiedenis, de mythologie en de literatuur (Socrates, Goethe). Het boek bevat een inhoudsopgave, een nawoord waarin vanuit biografisch oogpunt een toelichting wordt gegeven en aantekeningen bij de tekst. Enige kennis van het antroposofisch gedachtegoed kan het lezen vergemakkelijken.

Over Rudolf Steiner

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Donji Kraljevec, 25 of 27 februari 1861 – Dornach, 30 maart 1925) was een Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect, filosoof en had een geheel eigen zienswijze op pedagogie. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en zijn praktische toepassingen, zoals de Vrije scholen in Nederland, in Duitsland bekend onder de naam Waldorfschule, de antroposofische geneeswijze, de heilpedagogie, de sociale driegeleding en de biologisch-dynamische landbouw. Ook heeft hij hulp en advies geboden bij de oprichting van het kerkgenootschap De Christengemeenschap.

Steiner over antroposofie

Steiner karakteriseerde zijn systeem van antroposofie als volgt:

"Antroposofie is een weg naar inzicht die het geestelijke in de mens met het geestelijke in de kosmos wil verbinden. Zij maakt zich in de mens kenbaar als een behoefte van het hart en van het gevoe…Lees verder op Wikipedia