Boek
Nederlands
Een schrijfster van thrillers treedt in de voetsporen van de heldin uit haar eigen boeken als zij erachter komt dat haar man vreemd gaat.
Titel
Loverboy
Auteur
René Appel
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Prometheus, 2005
297 p.
ISBN
90-446-0578-X

Besprekingen

Keuken-en-tuinproblemen en alledaagse besognes die vóór de personages en de lezer het goed en wel beseffen wanstaltige proporties aannemen en leiden tot geweld en moord, het is het deelgebied van het menselijk bedrijf en het misdaadgenre in het bijzonder waarover René Appel, gewapend met een scherpe ironische pen, de scepter zwaait. Net als in vorige romans zoals Misbruik wordt gestraft maakt ook in Loverboy het hoofdpersonage zich bij aanvang zorgen om iets wat een bijkomstigheid lijkt. Yoka Kamphuys maakt zich nl. zorgen over het feit dat haar man Hans mogelijk een affaire heeft met een andere vrouw. Yoka schrijft misdaadromans, maar met haar nieuwe werk wil het niet vlotten. Van de weeromstuit dicht ze haar romanpersonages dezelfde problemen toe waarmee zij zelf op dat ogenblik te kampen heeft, en ze identificeert zich dan ook in sterke mate met Anouk, die in de roman op zoek gaat de minnares van haar man. Op intrigerende wijze toont René Appel de lezer een inkijkje i…Lees verder
Met detective Anouk in de hoofdrol schrijft Yoka Kamphuys een thriller over een verdwenen tienermeisje. Maar als zij ontdekt dat haar man vreemd gaat, gaat zij net als Anouk op onderzoek. Ze weet aan een wapen te komen en gaat achter haar rivale aan. Maar als alles anders loopt dan gepland, wordt het voor Yoka en Anouk erg verwarrend. Bijzondere thriller waarin werkelijkheid en fantasie door elkaar heen gaan lopen. In de roman wordt een roman geschreven waar de hoofdpersoon letterlijk en figuurlijk in mee wordt gezogen. Het verhaal is spannend, goed te volgen, lijkt voorspelbaar te verlopen maar krijgt halverwege een bijzondere wending waardoor de doelgroep, liefhebbers van het spannende boek, tot aan de laatste bladzijde aan het boek gekluisterd zal blijven. Bijzonder is ook het geschapen tijdsbeeld door de aanhalingen van tientallen krantenberichten over opvallende misdaden in ons land. Vrij kleine druk.

Over René Appel

CC BY 3.0 - Foto van/door René Appel

René Appel (Hoogkarspel, 19 september 1945) is een Nederlandse schrijver van misdaadromans en taalwetenschapper.

Biografie

Appel studeerde Nederlandse taal en letterkunde en richtte zich in zijn academische loopbaan vooral op het bestuderen van de tweede-taalverwerving van allochtonen en de ontwikkeling van Nederlands taalonderwijs voor deze groep. In 1984 promoveerde hij cum laude op Immigrant children learning Dutch; sociolinguistic and psycholinguistic aspects of second language acquisition. Van 1994 tot 2003 was hij als bijzonder hoogleraar "Verwerving en didactiek van het Nederlands als tweede taal" verbonden aan de Universiteit van Amsterdam namens de gemeente Amsterdam.

Hij schreef ook korte verhalen voor enkele bladen zoals studentenweekblad Propria Cures, Hollands Maandblad en Maatstaf. Vanaf 1976 tot 1986 was hij recensent voor misdaadliteratuur van het NRC Handelsblad.

Daarnaast was hij sinds begi…Lees verder op Wikipedia