Boek
Nederlands

Het onverborgene : gedichten

Lut De Block (auteur)

Het onverborgene : gedichten

Raakt de dichter van de grond of blijft het bij een verlangen om op te stijgen?
In Het onverborgene schept Lut de Block een wereld waarin veel mogelijk wordt. Geen ge aliseerde wereld, maar een biotoop van elke dag waarin vrouwen zich losrukken uit de teelgrond van hun jeugd, hun angsten opzij zetten en in het gezelschap van hun vrije wilde zussen het ruime hemelzwerk kiezen.
Het onverbo
Titel
Het onverborgene : gedichten
Auteur
Lut De Block
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006
63 p.
ISBN
90-295-6448-2 9789029564489

Besprekingen

Lut de Block kiest ook in haar jongste dichtbundel voor een erg ambitieuze vorm van poëzie. Gedichten zijn voor haar geen plaats om anekdotes en herinneringen zonder meer te koesteren en te bewaren. Integendeel, de dichteres wil in het vers een wereld tot stand brengen vol spanningen en contradicties, waar de uitersten van het bestaan elkaar raken en versterken. Niet toevallig is de titel ontleend aan een begrip van de filosoof Heidegger, die in het on-verborgene de ultieme waarheid wil herkennen. Aan de ene kant is in deze gedichten bij herhaling sprake van een drang om zich te verheffen boven wat is, om op te stijgen naar een soort van metafysisch perspectief. Aan de andere kant is de fascinatie voor het aardse minstens even groot: de erotiek, het burleske, eten en drinken. Daardoor spreekt uit deze poëzie een pleidooi voor hartstocht en gulzigheid, in weerwil van (of net in het besef van) de eigen eindigheid. Dat uit zich ook in een gretig gebruik van de taal, met veel aandacht voo…Lees verder
‘Het Onverborgene’ van de Vlaamse Lut de Block (º1952) is een dunne bundel van 5 korte afdelingen maar wat staat er veel in! Haar poëzie is uitgegroeid tot een serieuze poëtica. Thematisch prijkt de liefde voor het volle leven, de cirkelgang van het bestaan bovenaan. Ook stilistisch komt dit steeds aan bod zoals in ‘Men is wat men kwijt is en nooit raakt men het kwijt’. Benamingen als ranonkel, pioen, vlier, meelpeer, dienen om het vegetatieve karakter te benadrukken. Het verleden werkt krachtig door in de kennis en keuzes van het heden. Hier kan De Block haar fascinatie voor archaïsch aandoende woorden mooi kwijt getuige o.a. ‘meuken’, ‘moer’ en ‘stalhoest’. De zegging is los, maar wordt geschraagd door een compacte, zintuiglijke beeldspraak met veel erotische verwijzingen. Het perspectief is onmiskenbaar vrouwelijk en uit zich krachtig, op een manier die zowel aan Gerhardt als aan Enquist doet denken. De volheid van haar stijl verraadt echter de zuidelijk Nederlandse afkomst. ‘Het O…Lees verder

Over Lut De Block

Lutgarde Jozef Amandine (Lut) De Block (Hamme, 28 december 1952) is een Vlaamse dichteres.

Biografie

De Block vond in februari 1963 haar vader dood aan de keukentafel. Dit trauma was een belangrijke inspiratiebron voor haar vroege werk. Ze debuteerde in 1984 met de dichtbundel Vader, waar ze de Yang Poëzieprijs voor in ontvangst mag nemen. In 1993 schreef ze de korte roman Huizen van gras, waar hoofdpersonage Elvire worstelt met het overlijden van haar vader. In 1997 volgt de dichtbundel Entre deux mers, waarvoor ze de Arthur Merghelynckprijs en de Provinciale Prijs voor Letterkunde van Oost-Vlaanderen krijgt. In 2007 werd ze benoemd tot eerste plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen. Ze bleef dit tot 2012. Ze schreef hiervoor in opdracht gedichten, die verzameld werden in de bundels Het hulst van de lente en Door de bomen het bos.

De Block werkte als freelance-journaliste en copywriter…Lees verder op Wikipedia