Boek
Nederlands

Een mens leeft niet van brood alleen : bouwstenen voor een culturele arbeidersgeschiedenis 1800-1940

Jan Art (redacteur)

Een mens leeft niet van brood alleen : bouwstenen voor een culturele arbeidersgeschiedenis 1800-1940

Titel
Een mens leeft niet van brood alleen : bouwstenen voor een culturele arbeidersgeschiedenis 1800-1940 / reds. Jan Art ... [et al.]
Redacteur
Jan Art
Taal
Nederlands
Uitgever
Gent: AMSAB, 2005
304 p. : ill.
ISBN
90-77122-15-X

Besprekingen

In dit boek onderzoeken negen auteurs vanuit diverse invalshoeken of er zoiets als een 'arbeiderscultuur' heeft bestaan.
Marc Jacobs, directeur van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, schetst een aantal historiografische lijnen (ca. 1850-1940) in het onderzoek rond arbeidersbewegings- en arbeiderscultuur. Hij duidt de begrippen cultuur, arbeidersklasse en arbeidersbeweging. De directeur van het KADOC, Jan De Maeyer, focust specifiek op de christelijke arbeiderscultuur. Daarbij wordt de affiniteit met het religieuze benadrukt. Binnen de socialistische beweging in het algemeen, en de arbeiderscultuur in het bijzonder, heeft een figuur als Hendrik de Man een vooraanstaande rol gespeeld. Hans Mortelmans, verbonden aan het Amsab, schetst zijn rol en betekenis. Hij komt echter tot het besluit dat "de culturele werking van de sociaal-democratische arbeidersbeweging nooit haar sterkste punt is geweest". In zijn bijdrage komt ook de figuur van Ger Schmook aan bod, en gaat het over zijn gr…Lees verder
Vanuit diverse invalshoeken onderzoeken negen auteurs of er zoiets als een 'arbeiderscultuur' heeft bestaan in Vlaanderen tussen 1800 en 1940. Na een verkenning van de internationale geschiedschrijving en cultuursociologie over de arbeiderscultuur komen aspecten aan bod als de grote rol van Hendrik de Man, sport- en cultuurverenigingen, het literatuuraanbod in de krant Vooruit etc. De socialistische arbeiderscultuur domineert hier dus - uitgever Amsab valt ten slotte in het socialistische kamp te situeren-, al werd er ook een bijdrage opgenomen over de christelijke arbeiderscultuur. Er vallen ook enkele kritische noten, bv. dat de "de culturele werking van de sociaal-democratische arbeidersbeweging nooit haar sterkste punt is geweest". Dit stevig uitgegeven, mooi vormgegeven en geïllustreerd boek, met ondermeer veel reproducties van affiches, is vrij academisch opgevat. De diverse bijdragen zijn wetenschappelijk onderbouwd maar hebben als nadeel dat ze niet altijd even vlot lezen. Bib…Lees verder