Boek
Nederlands

Liedjes voor Lesbia

Gaius V. Catullus (auteur), Paul Claes (vertaler)
Keuze uit de liefdesgedichten die de Romeinse dichter (84-54 v.Chr.) schreef voor een oudere getrouwde vrouw, door hem Lesbia genoemd.
Titel
Liedjes voor Lesbia / Catullus ; vert. en toegel. door Paul Claes
Auteur
Gaius V. Catullus
Vertaler
Paul Claes
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2000
103 p.
Aantekening
Vert. uit het Latijn
ISBN
90-253-0648-9

Besprekingen

De vertalers (Willy Brill is een van de redacteuren van de 'Jiddische bibliotheek', die in 1997 een opmerkelijke start nam) hebben in dit kleine boekje "de mooiste Jiddische liefdesgedichten" verzameld. Jiddisch was generaties lang de moedertaal van miljoenen Asjkenazische joden in de sjtetls van Oost-Europa, een taal met een sterk Duits substratum, maar die ook Romaanse en nog meer Hebreeuwse en Slavische kenmerken bevat. Het Jiddisch heeft een oude en rijke literatuur. Negentien gedichten werden hier gebloemleesd van een dozijn dichters, die op één na allemaal afkomstig zijn uit Oost-Europa, maar later naar de VS of Israël emigreerden. Ze zijn allemaal uit de tijd 1875-1925. Het boekje is tweetalig en bergt mooie, intimistische, elegische poëzie, een beetje onconventioneel. De verzen van Abraham Sutzkever steken er bovenuit. [Bernard Huyvaert]
In de aantrekkelijk uitgegeven 'Kleine bellettrie serie' (12 x 17,5 cm.) verschijnt nu een keuze uit de gedichten van de beroemde Romeinse liefdesdichter Catullus (ca. 80-50 v. Chr.). Het gaat om een keuze uit de eerdere uitgave 'Verzen'*. Catullus was de bekendste van de 'nieuwe dichters' die in het Rome van de eerste eeuw voor Chr. in plaats van het verheven epos korte, persoonlijk getinte gedichtjes schreven over, vooral, de liefde. Catullus' gedichten voor 'Lesbia', een pseudoniem voor een getrouwde vrouw, zijn wereldberoemd geworden. De bekende vertaler Paul Claes heeft de gedichtjes in modern maar nogal vlak Nederlands vertaald; ze zijn daardoor gemakkelijk toegankelijk, maar veel van de charme en schoonheid van de gedichten is verloren gegaan. Aan het eind van het boekje zijn een beknopte toelichting op Catullus en zijn werk opgenomen en korte verklarende opmerkingen bij de gedichten. Van de volledige verzen verscheen een meer letterlijke vertaling door Lucette Oostenbroek: 'V…Lees verder