Boek
Nederlands

Houten schoenen

Erik Vlaminck (auteur)
+1
Houten schoenen
×
Houten schoenen Houten schoenen

Houten schoenen

Titel
Houten schoenen
Auteur
Erik Vlaminck
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2000
140 p.
ISBN
90-284-1869-5

Besprekingen

Vijfde couplet

Een fout gebruik van het ,,minder is meer''-adagium, dat schiet me steeds weer door het hoofd bij de boeken van Erik Vlaminck. Vlaminck hanteert een stijl waarvoor wel eens adjectieven als ,,loepzuiver'' en ,,uitgepuurd'' van stal gehaald worden. Ik vind zijn korte zinnen, zijn beperkt woordgebruik, zijn verlangen om de kleur in de banaliteit van het volkse taalgebruik naar voren te halen, zijn drang naar drama door eenvoud, allesbehalve overtuigend. Vlamincks romans beschrijven alleen het hoogstnoodzakelijke, en hij hoopt veel te veel dat die verhalen op die manier suggestiviteit winnen. Houten schoenen is het vijfde deel van een zesdelige cyclus waarin Erik Vlaminck het verborgene in Vlaanderen naar boven wil brengen. Hij wil de taboes van het verleden blootleggen voor het verleden verdwijnt en om nooit meer terug te keren. Geen wonder dus dat hij uitkomt bij het summum van de verborgen verledens van de twintigste eeuw: de Vlaamse verhouding met de bezetter tijdens de Tweede We…Lees verder

Vlaams is altijd schoon

Kozijn of neef? Kader of frame? En hoe zit dat met wallebakken? Erik Vlamincks familiealbum is bijna compleet maar het gevecht met de eindredacteur is er niet minder om.
Van broodkorsten word je groot en sterk. En in zijn geval warenze een ware delicatesse: 'Geweekt in water. Of zomaar traag opgezogen, hoewel het verhemelte dan gaat bloeden.' Wanneer de zoon Georges tijdens de oorlog in het werkkamp zit, krijgt hij ze per post toegestuurd door zijn vader in Bremen. Broodkorsten zijn één van de leidmotieven in de nieuwste aflevering van het familiefeuilleton van Erik Vlaminck. Met Houten schoenen presenteert hij het vijfde luik in een zesdelige cyclus die in 2002 zou moeten worden bekroond met Het schismatieke schrijven. Dan heeft Vlaminck er tien jaar familiealbum op zitten en dan pas kan een eeuw Vlaamse familiekroniek op haar ware verdiensten worden getaxeerd.

Nu al heeft Vlaminck met zijn verbale snapshots een eigen stek in de Vlaamse literatuur veroverd. Vanaf Quatertemperdagen
(1992), het eerste deel van het sextet, viel Vlaminck op door zijn uitgepuurde, fotografische schrijfstijl. Sindsdien is hij blijven
monteren en vergast hij zijn …Lees verder

Onlangs werd de 'verbluffende romancyclus van de erfgenaam van Willem Elsschot' (NRC) voltooid. Een overkoepelende titel kreeg de cyclus niet, maar er is een grote onderlinge samenhang tussen de zes delen: "Quatertemperdagen", "Wolven huilen", "Stanny, een stil leven", "De portrettentrekker", "Houten schoenen" en "Het schismatieke schrijven". In dit vijfde deel merkt de kleine Erik dat het oorlogsverleden bij zijn vader een grote rol speelde, maar dat deze er weinig over wilde vertellen. Als volwassene gaat Erik op zoek naar het geheim van zijn vader. Hij bezoekt de plaatsen in Duitsland waar zijn vader gewerkt heeft en in een kamp is geweest. Zo ontstaat geleidelijk een reconstructie van zijn vaders leven: zijn vader ging indertijd vrijwillig werken in Duitsland; geleidelijk ontstaat ook een duidelijker beeld van de schrijver zelf. De roman kent twee tijdlagen, de heden- en de verledenlaag die elkaar afwisselen. De opzet van het boek is op zichzelf helemaal verrassend: een zoon die o…Lees verder

Over Erik Vlaminck

Erik Vlaminck (Kapellen, 2 juli 1954) is roman- en theaterauteur. Hij leidde de Antwerpse SchrijversAcademie en de Vlaamse Auteursvereniging. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en sinds 2018 voorzitter van PEN Vlaanderen.

Als romanschrijver kreeg Vlaminck bekendheid met een zesdelige romancyclus over het ongewone leven van gewone mensen in het Vlaanderen van de 20e eeuw. (Later gebundeld in drie delen: Langs moederszijde, Langs vaderszijde, Langs schrijverszijde.) Doorbraak bij een ruim lezerspubliek kwam er in 2008 met Suikerspin en in 2011 met Brandlucht. Zijn meest recente roman Een berg mens onder witte lakens verscheen in maart 2019.

Als theaterauteur werkte Vlaminck voor diverse belangrijke gezelschappen. Hij schrijft ook de column Brieven van Dikke Freddy waarin een dakloze zijn problemen aankaart bij de groten der aarde.

Gepubl…Lees verder op Wikipedia