Boek
Nederlands

De tweede helft : gedichten

Anna Enquist (auteur)

De tweede helft : gedichten

Het is mogelijk de poëzie van Anna Enquist te lezen als een aanhoudend en verbeten verzet tegen het verstrijken van de tijd -- en dat met de wapens van de taal. De titel van deze bundel geeft uitdrukking aan het besef dat het midden van de levensweg reeds gepasseerd is, dat het beslissende deel is aangebroken. Maar tot berusting leidt dat allerminst. Degenen die in haar gedichten aan het woord zij
Titel
De tweede helft : gedichten
Auteur
Anna Enquist
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000
59 p.
ISBN
90-295-1512-0

Besprekingen

De tweede helft van het leven is aangebroken en in haar nieuwe bundel beschrijft Enquist verleden en toekomst. Of beter: ze beschrijft in 36 gedichten -- die verdeeld zijn over vijf thema's -- het verglijden van de tijd en de gevoelens die dat bij haar oproept. Meestal gaat het om gevoelens van verzet, van niet berusten. En in dat opzicht is er in de tweede helft dus nog niets veranderd ten opzichte van de eerste helft. Enquist verweert zich in het laatste gedicht van de bundel tegen de critici die haar poëzie te onstuimig vinden. Dit gedicht met de titel 'Smaak' levert ook meteen haar ars poetica op:

"Het gedicht van de goede smaak/ kiest woorden met dubbele bodem, / bescheiden binnenrijm, beeldspraak / aan banden. Breng het groot / op een regiem van stijlfiguur / en stijgkracht, dan groeit het / met beleid, in slank bestek. // Het gedicht van mij vreet zich vol / met rotzooi. Niet doen, zeg ik, / niet die bittere prak, dat droevig / rantsoen verzwelgen. Maar het vers …Lees verder
Op het omslag de welbekende vinger van Co Westerik die zich snijdt aan gras: een korte samenvatting van het feit dat mensen zich aan het leven zelf verwonden en sterfelijk zijn. In de poëzie van Anna Enquist is de dood alomtegenwoordig, zeker nu ze in 'de tweede helft' leeft. Enkele gedichten referen overduidelijk aan de plotselinge dood van Herman de Coninck in Lissabon: 'De dood, zegt men, heeft genomen. / Ik zat op de grond met een dode / maar niemand kwam om te nemen.' Naast doodsbesef is deze poëzie vervuld van vitaliteit, gelatenheid is er vreemd aan. Misschien het mooiste gedicht is het lange 'Een nieuw jaar' : 'Nog niet. De zoon moet nog trouwen, / de oude nog sterven. Er komt nog / wereldvoetbal en goudvissenbroed.' Van heel gewone dagelijkse ervaringen en herinneringen weet Anna Enquist veelzeggende poëzie te maken, bijvoorbeeld van een wegrennende haas, een bezoek aan Wenen in Mozarts voetspoor, een kind dat naar je toe kruipt, een brug, een tochtje naar Schokland, met z'n …Lees verder

Over Anna Enquist

CC BY 3.0 - Foto van/door Librairie Mollat

Anna Enquist (Amsterdam, 19 juli 1945) is het pseudoniem van de Nederlandse schrijfster en dichteres Christa Widlund-Broer. Ze is psychoanalytica en debuteerde in 1991 met de poëziebundel Soldatenliederen. Met haar eerste roman Het Meesterstuk (1994) vestigde ze meteen haar naam als schrijfster.

Veel romans en bundels van Enquist zijn ook uitgebracht als E-boek, grootletterboek of Luisterboek (voorgelezen door Enquist zelf) of Daisy-luisterboek, en daarnaast in diverse talen vertaald.

Biografie

Enquist groeide op in Delft als oudste kind en dochter van prof. dr. Lambertus Johannes Folkert Broer (1916-1991), hoogleraar in de aero- en hydrodynamica aan de TUDelft van 1949 tot 1960, daarna hoogleraar en vakgroepvoorzitter theoretische natuurkunde tot 1981 aan de Technische Universiteit Eindhoven, en Gabriëlle Elberta (Lina) van Delden (1916-2017). Zij studeerde na het gymnasium-A klinische psychologie in…Lees verder op Wikipedia